Kajian Al-qur'an Pagi & Petang

Kamis, 23 Februari 2012

Hijrah

ALLAH didalam Al-quran memerintahkan kita untuk berhijrah, hijrah dari hati yang kotor, hijrah dari sikap yang menyakitkan orang lain dan hijrah kesuatu tempat yang mana kita bebas menjalankan hukum - hukum ALLAH:

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 4:100)

Seorang yang mengaku muslim kini sering merasa takut jika menjalankan ajaran-ajaran ALLAH yang wajib dilaksanakan yaitu AL-qur'an dan Sunah, takut dituduh yang bukan-bukan seperti teroris dan pengacau... memang benar, cobaan bagi seorang yang beriman memang berat.! tetapi apakah rasa takut menegakkan ajaran ALLAH akan benar-benar menjadi alasan kita untuk tidak menjalankan hukum ALLAH... ALLAH berfirman didalam alqur'an:


" Sesungguhnya MEREKA itu TIDAK lain hanyalah syaitan YANG menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (ORANG-ORANG musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu TAKUT kepada MEREKA, tetapi TAKUTlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar ORANG YANG BERIMAN. (QS. 3:175)"

Hai ORANG-ORANG YANG BERIMAN, barangsiapa di antara kamu YANG murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum YANG Allah mencintai MEREKA dan MEREKApun mencintai-Nya, YANG bersikap lemah-lembut terhadap ORANG-ORANG mumin, YANG bersikap keras terhadap ORANG-ORANG kafir, YANG berjihad dijalan Allah, dan YANG TIDAK TAKUT kepada celaan ORANG YANG suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa YANG dihendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 5:54 )

"Mengapa kamu TIDAK memerangi ORANG-ORANG YANG merusak sumpah (janjinya), padahal MEREKA telah keras untuk mengusir Rasul dan MEREKA YANG pertama kali mamulai memerangi kamu? Mengapa kamu TAKUT kepada MEREKA, padahal Allah-lah YANG berhak untuk kamu TAKUTi, jika kamu benar-benar ORANG-ORANG BERIMAN. (QS. 9:13)


"Hanyalah YANG memakmurkan masjid-masjid Allah ialah ORANG-ORANG YANG BERIMAN kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan TIDAK TAKUT (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka MEREKAlah ORANG-ORANG YANG diharapkan termasuk golongan ORANG-ORANG YANG mendapat petunjuk. (QS. 9:18)"


Oleh sebab itu jika kita benar-benar hanya takut kepada ALLAH dan takut kepada azab Akhirat, kita haruslah ikhlas menjalankan segala yang ALLAH perintahkan, oleh sebab itu, ini perlunya kita berhijrah! supaya umat muslim yang beriman bebas menegakkan ajaran AL-qur'an dan SunahNYA....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar